3 korzyści: wiedza, sprzęt biurowy EPSON

i oprogramowanie

Skorzystaj z wyjątkowej oferty tylko dla MMŚP


1. Pozyskaj 80% dotacji na nasze szkolenie online z systemów chmurowych

z Biura Usług Rozwojowych PARP -> powiemy Ci, jak to zrobić!2. Skorzystaj ze specjalnej oferty na urządzenie marki EPSON za 1 zł oraz umowę serwisowo-materiałową, dzięki której Twój sprzęt będzie pod stałą opieką techniczną


3. Otrzymaj bezpłatną licencję na oprogramowanie chmurowe Documaster, znacząco obniżające koszty funkcjonowania firmy oraz zabezpieczające dokumenty i informacje zgodnie z wymogami RODO.

Oferta specjalna: urządzenie EPSON za 1 zł + umowa serwisowo-materiałowa oraz wdrożenie systemu Documaster Office in the Cloud dostępne są tylko dla firm, które skorzystają wcześniej ze szkolenia online

Odbędziesz szkolenie online, które przygotuje Cię do wykorzystywania systemu chmurowego w procesie zarządzania wiedzą i kapitałem intelektualnym firmy. Potwierdzeniem nabycia nowych kompetencji będzie Certyfikat.

Szkolenie jest dofinansowane nawet

w 80%, a nasi konsultanci powiedzą Ci, jak pozyskać dotację.

Otrzymasz możliwość zakupu wysokiej klasy urządzenia drukującego marki EPSON za 1 zł, zintegrowanego z systemem chmurowym Documaster oraz umowę serwisową,

w ramach specjalnej usługi dla MMŚP. Możesz wybrać drukujące urządzenie wielofunkcyjne, a do tego np. projektor, skaner, ploter,

w zależności od potrzeb i wielkości Twojej firmy.

Po zakupie urządzenia otrzymasz od nas licencje na oprogramowanie chmurowe Documaster Office in the Cloud,

dzięki któremu skutecznie zrealizujesz wymagania RODO

w zakresie polityki prywatności

i zabezpieczenia danych osobowych. Oprogramowanie umożliwia między innymi wydruk poufny i podążający, a także znacząco obniża koszty drukowania i kopiowania dokumentów oraz pozytywnie wpływa na efektywność pracy w firmie.

Urządzenie drukujące EPSON za 1 zł z umową serwisowo-materiałową

Do drukarki możesz dobrać inne urządzenie, np. projektor, skaner, wizualizer.

DRUKARKI

Kliknij na zdjęcie i przejrzyj galerię bestsellerów dla biznesu

DOWOLNE URZĄDZENIE

Kliknij na zdjęcie i przejrzyj galerię bestsellerów dla biznesu

Zgłoś się i poznaj szczegóły

Prześlij dane poprzez formularz, abyśmy mogli się z Tobą skontaktować i przedstawić szczegóły pozyskania dotacji na szkolenie, a następnie zakupu urządzenia EPSON za 1 zł.


Gwarantujemy pełne bezpieczeństwo przekazanych nam danych oraz zapewniamy, że nie zostaną wykorzystane do innych celów, oprócz kontaktu

w związku z ofertą.

Przed przesłaniem zgłoszenia za pomocą wypełnionego formularza zalecamy zapoznanie się

z naszą Polityką Prywatności i plików cookies,

w której określono zasady postępowania z Twoimi danymi.

Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych za pośrednictwem formularza kontaktowego jest spółka Euroimpex S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Mydlana 3b (51-502 Wrocław), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w KRSw Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000068587, NIP: 8990107125, REGON: 008479195. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa regulującymi ... czytaj więcej >>Euroimpex S.A.

ul. Mydlana 3B

51-502 Wrocław

NIP: NIP: 899-01-07 -125


Grzegorz Sarnecki

grzegorz.sarnecki@euroimpex.pl

tel. 71 78 48 108

Szymon Gałka

szymon.galka@euroimpex.pl

tel. 71 78 48 155

Dlaczego warto nam zaufać?

Jesteśmy firmą IT obecną na rynku od 1989 r i specjalizujemy się w kwestiach poufności, bezpieczeństwa i ekonomii zarządzania dokumentami w chmurze oraz w postaci wydruków. Tworzymy oprogramowania z grupy Documaster - odpowiadające m.in. za obniżenie kosztów wydruków w firmie, poufność wydruku, bezpieczeństwo przechowywania oraz transferu dokumentów w naszym systemie chmurowym. Jesteśmy deweloperem urządzeń EPSON, które dystrybuujemy oraz oprogramowujemy na potrzeby naszych klientów.


Skutecznie szkolimy przedsiębiorców, jak używać systemów chmurowych oraz jak wykorzystać wydruk podążający

i poufny do obniżenia kosztów przedsiębiorstwa oraz zabezpieczenia dokumentów, a zwłaszcza danych osobowych, zgodnie z wytycznymi wprowadzonymi przez unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO).


Ponadto jesteśmy firmą zarejestrowaną w Bazie Usług Rozwojowych. Dzięki temu możesz pozyskać z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości nawet do 80% dotacji na nasze szkolenie, by następnie skorzystać z naszej oferty specjalnej.

Współpracujemy z:

Partnerzy:

Copyright 2018 @Euroimpex SA

ul. Mydlana 3b, 51-502 Wrocław

KRS 0000068587 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej

Kapitał zakładowy opłacony: 500 003 zł,

NIP: 899-01-07 -125

www.euroimpex.pl, www.documaster.pl

Administratorem moich danych osobowych przekazanych za pośrednictwem formularza kontaktowego jest spółka Euroimpex S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Mydlana 3b (51-502 Wrocław), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w KRS w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000068587, NIP: 8990107125, REGON: 008479195. Moje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa regulującymi ochronę danych osobowych, w tym z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L 2016 Nr 119), a także zgodnie z wdrożoną przez Administratora Polityką Prywatności i plików cookies.


Mam świadomość, że udzielana przeze mnie zgoda ma charakter dobrowolny. Cofnięcie zgody spowoduje wyłącznie skutek w postaci nieotrzymywania od Administratora informacji handlowych związanych z przedmiotem naszej działalności. Swoją zgodę mogę wycofać w każdym czasie, przy czym wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem przed jej wycofaniem. Celem wycofania zgody mogę skontaktować się z Administratorem drogą elektroniczną na adres e-mailowy: barbara.pokorny@euroimpex.pl.


Moje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celach marketingowych i promocyjnych (tzn. będę mógł otrzymywać informacje handlowe oraz newsletter związane z przedmiotem działalności spółki Euroimpex S.A.), na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych jest dozwolone jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Przysługuje mi prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania (np. w sytuacji, gdy są nieprawidłowe lub niekompletne), a także ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przeniesienia tych danych do innego administratora. Ponadto osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowy zestaw informacji m. in. o tym, na jakiej podstawie prawnej, w jakim celu, okresie i sposób przetwarzane są moje dane osobowe oraz jakie przysługują mi prawa odnośnie ochrony danych osobowych, znajduje się w Polityce Prywatności i plików cookies wdrożonej przez Administratora (dostępnej pod tym linkiem: http://dotacje.documaster.pl/polityka-prywatnosci ), z którą zapoznałem się przed wyrażeniem zgody bądź zgód.