Gwarantujemy pełne bezpieczeństwo przekazanych nam danych oraz zapewniamy, że nie zostaną wykorzystane do innych celów, oprócz kontaktu w związku z ofertą. Przed przesłaniem zgłoszenia za pomocą wypełnionego formularza zalecamy zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności i plików cookies,w której określono zasady postępowania z Twoimi danymi.
Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych za pośrednictwem formularza kontaktowego jest spółka Euroimpex S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Mydlana 3b (51-502 Wrocław), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w KRSw Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000068587, NIP: 8990107125, REGON: 008479195. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa regulującymi ... czytaj więcej >>

Andrzej Jędrzejewski

Wicedyrektor Działu Handlowego

@: andrzej.jedrzejewski@euroimpex.pl

tel: 71 78 48 130

m: 601 899 824

Uzupełnij formularz, a prześlemy Ci kontakt do najbliżego punktu sprzedaży.

Skontaktuj się bezpośrednio
z naszym przedstawicielem

Krzysztof Baster

@: krzysztof.baster@euroimpex.pl

tel:  71 7848156


Partnerzy:

Normy:

Copyright © 2020 Euroimpex S.A., Wszystkie Prawa zastrzeżone