Wypełnij ankietę i otrzymaj wycenę szkolenia

Formularz zapotrzebowania na szkolenie z umiejętności wykorzystania rozwiązania chmurowego w procesie zarządzania wiedzą i kapitałem intelektualnym firmy

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności wykorzystania nowoczesnych rozwiązań chmurowych w procesie zarządzania wiedzą firmy oraz wykorzystania potencjału intelektualnego i doświadczenia pracowników firmy (przechowywanie, archiwizacja), poprzez przekazanie informacji dotyczących zasad działania środowiska chmurowego.


Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

- nabędzie wiedzę z zakresu zasad działania środowiska chmurowego,

- pozna umiejętności efektywniejszego wykorzystania obecnych pracowników i przechwycenia od nich wiedzy na wypadek ich odejścia,

- posiądzie umiejętności organizacyjne, samokształcenia się,

- będzie potrafił prawidłowo identyfikować oraz rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych.

W toku nauki uczestnik nabywa kompetencje społeczne, pod względem kształtowania własnego rozwoju oraz zdolność autonomicznego uczestniczenia w życiu zawodowym.

Otrzymaj niezobowiązującą kalkulację kosztów szkolenia

Jeśli tak, proszę o określenie formy i podanie ilości poszczególnych nośników (prosimy zaznaczyć nośnik, na którym chcecie Państwo otrzymać materiały).
Gwarantujemy pełne bezpieczeństwo przekazanych nam danych oraz zapewniamy, że nie zostaną wykorzystane do innych celów, oprócz kontaktu w sprawie szkolenia. Przed przesłaniem zgłoszenia za pomocą wypełnionego formularza zalecamy zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności i plików cookies, w której określono zasady postępowania z Państwa danymi

Prosimy zaznaczyć moduły szkolenia, którymi są Państwo zainteresowani:

Polityka Prywatności >>

Administratorem moich danych osobowych przekazanych za pośrednictwem formularza kontaktowego jest spółka Euroimpex S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Mydlana 3b (51-502 Wrocław), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w KRS w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000068587, NIP: 8990107125, REGON: 008479195. Moje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa regulującymi ... czytaj więcej >>

Masz pytania?

Napisz do nas

Umów się na rozmowę telefoniczną
>>

W razie pytań proszę o kontakt:

Izabela Stolarczyk-Parzelska

izabela.stolarczyk-parzelska@euroimpex.pl

tel. 71 78 48 122

Przed przesłaniem zgłoszenia za pomocą wypełnionego formularza zalecamy zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności i plików cookies,w której określono zasady postępowania z Twoimi danymi.


Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych za pośrednictwem formularza kontaktowego jest spółka Euroimpex S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Mydlana 3b (51-502 Wrocław), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w KRSw Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000068587, NIP: 8990107125, REGON: 008479195. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa regulującymi ... czytaj więcej >>

ul. Mydlana 3b, 51-502 Wrocław

KRS 0000068587 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej

Kapitał zakładowy opłacony: 500003 zł,

NIP: 899-01-07 -125

www.euroimpex.pl, www.documaster.pl

Copyright 2018-2020 @Euroimpex SA